سوابق و فعالیت های اجرایی

 جناب آقای دکتر خیرآبادی 

کاندیدای انتخابات نظام پزشکی شهرستان تهران 

______________________________

1-    مسئول جهاد دانشگاهی دانشکده داروسازی

2-    معاونت دانشجویی دانشکده داروسازی

3-    عضو هیات علمی دانشکده داروسازی

4-    قائم مقام سازمان انتقال خون ایران

5-    مدیرعامل شرکت پالایش و پژوهش خون

6-    نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی

7-    عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

8-    عضو هیات امنای ارزی بیماران

9-    عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی (1379-1383)

10-    رییس هیات مدیره صندوق رفاه و تعاون سازمان نظام پزشکی

11-    عضو هیات مدیره بیمارستان میلاد

12-    مدیرعامل شرکت داروسازی هما فارمد

13-    عضو هیات مدیره شرکت فرآورده های پویش دارو