تاریخ مخابره خبر :1394/2/7 10:21:01
اعتبار دفاتر بیمه همگانی
کلیه دفاتر بیمه همگانی سلامت در سال 94 دارای اعتبار هستند.
قابل توجه کلیه مراکز طرف قرارداد و بیمه شدگان گرامیاعتبار دفترچه های بیمه سلامت همگانیاداره کل بیمه سلامت استان تهران به اطلاع می رساند ؛ کلیه دفترچه های بیمه سلامت همگانی صادره در سال 1393 که اعتبار آنها...

 اداره کل بیمه سلامت استان تهران به اطلاع می رساند ؛ کلیه دفترچه های بیمه سلامت همگانی صادره در سال 1393 که اعتبار آنها در سال جاری به اتمام می رسد ، در صورت دارا بودن نسخه سفید تا آخرین برگ و حداکثر به مدت یکسال از اتمام اعتبار قابل استفاده می باشند.

شایان ذکر است  بیمه شدگانی که درسال 94 علاوه بر اتمام اعتبار دفترچه ، برگه های دفترچه  آنها نیز به پایان می رسد ، می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد این اداره کل ، دفترچه جدید با اعتبار یک ساله از تاریخ اعتباردفترچه قبلی دریافت نمایند.