با سلام 


با توجه به اینکه برخی از همکاران نتوانسته اند که در این کنفرانس حضور بیابند، فایل های ارائه اساتید این حوزه جهت بهره برداری و یادگیری تقدیم میشود.دکتر راسخ : دسترسی به داروساز ، دسترسی به سلامت
حجم: 226 کیلوبایت


دکتر مهرعلیان: فرصت ها و چالشهای پیش روی صنعت داروخانه در کشور
حجم: 385 کیلوبایت


دکتر پیرصالحی: کسب و کار در داروخانه نگاه سیاست گذار
حجم: 325 کیلوبایت


دکتر خیری: طرح توانمند سازی داروخانه ها
حجم: 82.4 کیلوبایت