اطلاعیه ثبت نام گروه درمانی و بیماران متابولیک و رژیمی در سامانه

ثبت فراورد ه های سلامت محور"

به اطلاع  گروه درمانی و بیماران متابولیک و رژیمی می رساند اداره کل نظارت وارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل متولی مدیریت و نظارت بر تامین، توزیع و عرضه شیرخشک های متابولیک و رژیمی به منظور ساماندهی زنجیره مذکور  و مصرف منطقی شیرخشک های متابولیک و رژیمی، سیستم برنامه ریزی و تعیین میزان دقیق نیاز کشور را طراحی و پیاده سازی نموده است. لذا برای بهره برداری از سیستم ، ثبت نام گروه درمانی و بیماران متابولیک و رژیمی الزامی 
می باشد. از کلیه پزشکان فوق تخصص لیست ذیل درخواست می شود
 در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرایند ثبت نام از طریق لینک "سامانه ثبت فراورده های سلامت محور " در صفحه اصلی وب سایت سازمان غذا و دارو اقدام نمایند. لازم به ذکر است با تکمیل فرایند ثبت نام گروه درمانی که دریافت نام عبور و رمز عبور از طریق پیامک و پست الکترونیک می باشد ،بیماران تحت درمان پزشک قادر می باشند نسبت به ثبت مشخصات هویتی، بیماری و معرفی پزشک معالج خود و دریافت کد پیگیری  اقدام نمایند.

نوع تخصص

نام بیماری

·         فوق تخصص غدد و متابولیک کودکان

·         Phenyl Ketone Urea (PKU)

·         Organic Acidaemia

·         Homocystinuria

·         Glutaric Aciduria  Type I

·         Maple Syrup Urine Disease (MSUD)

·         Urea Cycle Disorder (UCD)

·         Isovaleric Acidemia & Leu free

·         فوق تخصص غدد و متابولیک کودکان

·         فوق تخصص گوارش اطفال

·         Tyrosinemia

·         Hyperlipoproteinaemia

·         فوق تخصص گوارش

·         Galactose Intolerance

·         فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

·         ALD

·         فوق تخصص آلرژی

·         فوق تخصص گوارش

·         Hyper Alergic

·         فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

·         Glutaric Aciduria Type I