فعالیت

کد حرفی

 

نام شرکت

لوگو

تولید مواد اولیه

ALB

محصولات

البرز بالک

تولید مواد اولیه

BD1

محصولات

برهان دارو (تماد مشهد)

تولید مواد اولیه

pd4

محصولات

پرند دارو - مواد اولیه

تولید مواد اولیه

PJD

محصولات

پژوهش دارو آریا

تولید مواد اولیه

TPA

محصولات

تجهیزات پزشکی ابطحی

تولید مواد اولیه

T.C

محصولات

تهران شیمی

تولید مواد اولیه

DPL

محصولات

داروپلاستیک

تولید مواد اولیه

sfp

محصولات

شفا فارمد

تولید مواد اولیه

SDN

محصولات

شکور دامغان

تولید مواد اولیه

SDB

محصولات

شیمیایی و داروئی باران

تولید مواد اولیه

SCH

محصولات

صالحان شیمی

تولید مواد اولیه

kf7

محصولات

کاوش فرآیند شیمی

تولید مواد اولیه

MOH

محصولات

مهم کار