کاریابی در داروساز ؛ Darosaz.IR 

برای درج نام  و آگهی خود ، متن ، شماره نظام یا انجمن و کد گروه را از طریق تماس با ما  ارسال نمایید.  

 

 داروسازان آماده به کار و افراد مرتبط

 

حوزه

نام گروه

کد

نام

تلفن

داروساز

اماده به همکاری در

داروخانه

موسس داروخانه

A1

دکتر ساعد بهشتی

09183161750

سرمایه گذاری در داروخانه

A2

دکتر قنبری

09125211255

مدیر داروخانه

A3

مسئول فنی

 

در تهران

تمام وقت

A4

دکتر عرفان عبدلی

09132686752

صبح

A5

دکتر نیکو

09121023002

عصر

A6

دکتر نیکو

09121023002

شب

A7

قائم مقام

 

در تهران

تمام وقت

A8

صبح

A9

عصر

A10

شب

A11

مسئول فنی

در شهرستان

تمام وقت

A12

دکتر ساعد بهشتی

09183161750

صبح

A13

عصر

A14

شب

A15

قائم مقام

در شهرستان

تمام وقت

A16

صبح

A17

عصر

A17

شب

A18

صنعت

مسئول فنی شرکت

تهران

A19

دکتر محسن مجیدی

09124589234

شهرستان

A20

سرمایه گذاری در صنعت

A21

مدیر

کارخانه

A22

دکتر بروجردی

09122821528

تولید

A23

کیفیت

A24

ویزیتور فروش دارویی

A25

مدرپ ( نماینده علمی)

A26

  

 

 

 

نیازمندی های داروساز و افراد مرتبط

 

حوزه

نام گروه

کد گروه

نام

تلفن

نیازمندی

داروخانه

موسس داروخانه

B1

تهران بزرگ

منطقه 19

اسلامشهر

09125211255

66957558

۰۹۱۲۴۰۴۴۷۷۵

سرمایه گذاری در داروخانه

B2

تهران

09102266225

مدیر داروخانه

B3

مسئول فنی

با پروانه

در تهران

تمام وقت

B4

رودهن

09127986773

صبح

B5

عصر

B6

نازی آباد

هروی

09122153298

09121571678

شب

B7

قائم مقام

 

در تهران

تمام وقت

B8

گیشا روزهای زوج دکترقاسمی

09122153298

صبح

B9

تهران پارس بجز 5شنبه

09123047542

هر روز ظهر ساعت ١ الی ٤،٣٠ -شهران

09125072448

عصر

B10

هروی

09121571678

شب

B11

مسئول فنی

در شهرستان

تمام وقت

B12

صبح

B13

عصر

B14

شب

B15

قائم مقام

در شهرستان

تمام وقت

B16

صبح

B17

عصر

B18

شب

B19

پرسنل در تهران

حسابدار

B20

تکنیسین دارویی

B21

تکنیسین آرایشی

B22

خدمات

B23

صندوقدار

B24

انباردار

B25

اپراتور رایانه

B26

پرسنل در

شهرستان

حسابدار

B27

تکنیسین دارویی

B28

تکنیسین آرایشی

B29

خدمات

B30

صندوقدار

B31

انباردار

B32

اپراتور رایانه

B33

صنعت

مسئول فنی شرکت

تهران

B34

شهرستان

B35

سرمایه گذاری در صنعت

B36

مدیر

کارخانه

B37

دکتر بروجردی

09122821528

تولید

B38

طراحی

B39

کیش مدیفارم

info@kishmedipharm.com

١- دکترای داروسازی عمومی یا تخصصی

٢- کارشناس ثبت و تضمین کیفیت

٣- کارشناس صادرات

٤- مهندس مکانیک یا برق

B40

سیناژن ghobadim@cinnagen.com 

مدرپ ( نماینده علمی)

B41