شرکت

نام دارو

 

نام ژنریک

فوریتهای دارویی پیک دارو

ZYTIGA® 250MG TAB

Abirateron

فوریتهای داروئی دارو درمان افق جم

ZYTIGA® 250MG TAB

فوریتهای داروئی سها کیش

ZYTIGA® 250MG TAB

فوریتهای داروئی درمان یار آنی

HIDONAC® 200MG/ML 25ML VIAL

Acetyl Cysteine

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

HUMIRA® 40MG/0.8ML INJ

Adalimumab

فوریتهای داروئی پویش داروگستر برتر فارس

HUMIRA® 40MG/0.8ML INJ

فوریتهای داروئی سها کیش

HUMIRA® 40MG/0.8ML INJ

فوریتهای دارویی نوآوران فخردارو

HUMIRA® 40MG/0.8ML INJ

فوریتهای داروئی سها کیش

RASILES® 150MG TAB

Aliskiren

فوریتهای داروئی سها کیش

RASILES® 300MG TAB

فوریتهای داروئی سها کیش

MUSE® 1000MCG STICK

Alprostadil

فوریتهای داروئی سها کیش

PHOSPHALUGEL® SUSP

Aluminium Phosphate

فوریتهای داروئی سها کیش

KINERET®100 MG  SYRING

Anakinra

فوریتهای داروئی سها کیش

GENISTAMINE® 230.8MG SOFTGEL CAP

Antihistamine Decongestant Softgel

فوریتهای داروئی سها کیش

SARGENOR® 1G/5ML AMP

Aspartic Acid

فوریتهای داروئی درمان یار آنی

VIDAZA® 100MG AMP

Azacitidine

فوریتهای دارویی فرازآوران درمان

VIDAZA® 100MG AMP

فوریتهای داروئی سها کیش

LEXOTANIL® 6MG TAB

Bromazepam

فوریتهای داروئی یارا طب خاورمیانه

JEVTANA® 60MG INJ

Cabazitaxel

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

CECLOR® 125MG/5ML 100ML SYRUP

Cefaclor

 

فوریتهای دارویی سپاکو دارو

CECLOR® 125MG/5ML 100ML SYRUP

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

CECLOR® 250MG/5ML 100ML SYRUP

فوریتهای دارویی سپاکو دارو

CECLOR® 250MG/5ML 100ML SYRUP

فوریتهای داروئی یارا طب خاورمیانه

CECLOR® 250MG/5ML 100ML SYRUP

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

CEFACLOR <FLYNN> 250MG  SUSP

فوریتهای داروئی سها کیش

XENBILOX® 250MG CAP

Chenodesoxycholic Acid

فوریتهای داروئی سها کیش

DIABEMIDE® 250MG  TAB.

Chlorpropamide

فوریتهای داروئی درمان یار آنی

PLETAL® 100MG TAB

Cilostazol

فوریتهای دارویی فرازآوران درمان

PLETAL® 100MG TAB

فوریتهای داروئی نور اندیشان روز آمد

PLETAL® 100MG TAB

فوریتهای داروئی یارا طب خاورمیانه

PLETAL® 100MG TAB

فوریتهای دارویی فرازآوران درمان

PLETAL® 50MG TAB

Cilostazol

فوریتهای داروئی یارا طب خاورمیانه

PLETAL® 50MG TAB

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

COLOMYCIN® 1000000IU/ML AMP

Colistin

فوریتهای داروئی دارو درمان افق جم

COLOMYCIN® 1000000IU/ML AMP

فوریتهای داروئی رضا دارو پارس

COLOMYCIN® 1000000IU/ML AMP

فوریتهای دارویی سپاکو دارو

COLOMYCIN® 1000000IU/ML AMP

فوریتهای داروئی سینا آرات گستر

COLOMYCIN® 1000000IU/ML AMP

فوریتهای داروئی نور اندیشان روز آمد

COLOMYCIN® 1000000IU/ML AMP

فوریتهای دارویی سپاکو دارو

COLISTIN <FOREST UK> 1000000IU/1ML INJ

Colomycin

فوریتهای داروئی سها کیش

INTAL N® 10ML AEROSOL

Cromolyn Sodium

فوریتهای داروئی دارو درمان فاتح

RESTASIS® 0.05% 0.4ML OPH SOL

Cyclosporine

فوریتهای داروئی سها کیش

DEXAMIN® 5MG CAP

D-Amphetamin

فوریتهای دارویی فرازآوران درمان

PERZISTA® 600MG TAB

Darunavir

فوریتهای داروئی دارو درمان افق جم

SPRYCEL® 70MG TAB

Dasatinb

فوریتهای داروئی سها کیش

SPRYCEL® 70MG TAB

فوریتهای دارویی فرازآوران درمان

SPRYCEL® 70MG TAB

فوریتهای داروئی نور اندیشان روز آمد

CALCORT® 6MG TAB

Deflazacort

فوریتهای دارویی نوین آوران

XGEVA® 120MG VIAL

Denosumab

فوریتهای دارویی شفایاب فردا

PRECEDEX® 100MCG/2ML VIAL

Dexamedetomidine

فوریتهای داروئی رضا دارو پارس

OZURDEX® 0.7MG IMPLANT

Dexamethason 0/7 mg Implant

فوریتهای داروئی سها کیش

VERBORIL® 50MG TAB

Diacerin

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

MOTILIUM® 1MG/ML 200ML SUSP

Domperidone Maleate

 

فوریتهای دارویی سپاکو دارو

MOTILIUM® 1MG/ML 200ML SUSP

فوریتهای داروئی سها کیش

PULMOZYME® 2500IU AMP

Dornase alfa

فوریتهای داروئی سها کیش

CARDURA® 4MG CAP

Doxazosin

فوریتهای داروئی سها کیش

INSPRA® 25MG TAB

Eplerenone

فوریتهای داروئی سها کیش

INSPRA® 50MG TAB

Eplerenone

فوریتهای داروئی سها کیش

FEMSEPT COMBI® 100MCG PATCH

Estradiol Patch

فوریتهای دارویی پلر دارو

TRISEQUENS® TAB

Estradiol/Norethisterone

فوریتهای داروئی سها کیش

ULORIC® 80MG TAB

Febuxostat

فوریتهای داروئی سها کیش

MARELA® 0.5MG CAP

Fingolimod

فوریتهای داروئی دارو درمان فاتح

FLUDALYM® 50MG INJ

Fludarabine Phosphate

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

SIBELIUM® 5MG CAP

Flunarizin

فوریتهای دارویی فرازآوران درمان

SIBELIUM® 5MG TAB

فوریتهای داروئی سها کیش

DEPIXOL® 3MG TAB

Flupentixol

فوریتهای داروئی سها کیش

FLUANXOL® 0.5MG TAB

فوریتهای دارویی پلر دارو

FLUANXOL® 3MG TAB

فوریتهای داروئی سها کیش

FASLODEX® 250MG/5ML INJ

Fulvestrantum

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

AMARYL® 2MG TAB

Glimepirid

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

AMARYL® 4MG TAB

فوریتهای دارویی سپاکو دارو

DOLQUINE® 200MG TAB

Hydroxychloroquine

فوریتهای دارویی سپاکو دارو

BONIVA® 150MG TAB

Ibandronic Acid

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

BONVIVA® 150MG TAB

فوریتهای دارویی پلر دارو

BONVIVA® 150MG TAB

فوریتهای دارویی فرازآوران درمان

BONVIVA® 150MG TAB

فوریتهای داروئی سها کیش

MNESIS® 45MG TAB

Idebenone

فوریتهای داروئی دارو درمان فاتح

ILOMEDIN® 20MCG/1ML AMP

Iloprost

Iloprost

Iloprost

Iloprost

فوریتهای داروئی رضا دارو پارس

ILOMEDIN® 20MCG/1ML AMP

فوریتهای داروئی سها کیش

ILOMEDIN® 20MCG/1ML AMP

فوریتهای دارویی نوبین آزما

ILOMEDIN® 20MCG/1ML AMP

فوریتهای داروئی دارو درمان فاتح

ALDARA® 5% 250MG CREAM

Imiquimod

فوریتهای داروئی نور اندیشان روز آمد

ALDARA® 5% 250MG CREAM

فوریتهای داروئی پدیده دنا

LIPIODOL®  10ML AMP

Iodised Oil

فوریتهای داروئی سها کیش

ISUPREL® 0.2MG/1ML INJ

Isoprenaline

فوریتهای داروئی سها کیش

STROMECTOL® 3MG TAB

Ivermectin

فوریتهای داروئی سها کیش

VIMPAT® 50 MG  TAB.

Lacosamide

فوریتهای داروئی دارو درمان افق جم

TYKERB® 250MG TAB

Lapatinib

فوریتهای داروئی یارا طب خاورمیانه

TYKERB® 250MG TAB

Lapatinib

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

ARAVA® 20MG TAB

Leflunomide

فوریتهای داروئی پدیده دنا

ARAVA® 20MG TAB

فوریتهای دارویی پلر دارو

ARAVA® 20MG TAB

فوریتهای داروئی درمان یار آنی

ARAVA® 20MG TAB

فوریتهای داروئی رضا دارو پارس

ARAVA® 20MG TAB

فوریتهای دارویی فرازآوران درمان

ARAVA® 20MG TAB

فوریتهای داروئی سها کیش

PRIADEL® 400MG SR TAB

Lithium Carbonate

 

فوریتهای داروئی سها کیش

PROCORALAN® 5MG TAB

فوریتهای داروئی سها کیش

HYZAAR® 50+12.5MG TAB

Losartan Hydrochlorothiazade

فوریتهای داروئی نور اندیشان روز آمد

HYZAAR® 50+12.5MG TAB

فوریتهای داروئی رضا دارو پارس

DEFLUX® GEL FOR INJECTION

Medical Devices

فوریتهای دارویی سپاکو دارو

DEFLUX® GEL FOR INJECTION

فوریتهای داروئی سها کیش

LITAREX® 564MG TAB

Medical Devices

فوریتهای داروئی پدیده دنا

PROVIRON® 25MG TAB

Mesterolone

 

فوریتهای داروئی سها کیش

PRO-VIRON® 25MG TAB

فوریتهای داروئی سها کیش

TREMARIT® 5MG TAB

Metixene Hcl

فوریتهای داروئی سها کیش

ZAROXOLYN® TAB

Metolazone

فوریتهای داروئی سها کیش

MIFEGYNE® 200MG TAB

Mifepriston

فوریتهای داروئی سها کیش

MIRTAZAPINE <ALIUD> 30MG TAB

Mirtazapine(ژنریک)