برای اطلاع از قیمت ها و محصولات جدید وارد از اپلیکیشن مدرپ استفاده نمایید

 

medrep.ir

سازنده

 

 

قیمت بسته عدد

 

 

تومان

 

 

بسته بندی

 

 

ویتامین دی Vit D

 

 

IU

 

 

زینک ZINK

 

 

Mg

 

 

منیزیم  MAGNESIUM

 

 

Mg

 

 

کلسیم CALCIUM

 

 

Mg

 

 

مواد تشکیل

 

 

دهنده

 

 

در واحد

 

 

 

 

 

برند

 

 

 

Vitane

 

 

آلمان

 

 

21900

 

 

703

 

 

30

 

 

200

 

 

4

 

 

100

 

 

400

 

 

کلسی کر

 

 

قرص / Tablet

 

 

Calcicare

 

 

 

آلمان

 

 

Vitane

 

 

25500

 

 

200ML

 

 

200/5ML

 

 

=5µg/5ML

 

 

2/5ML

 

 

75/5ML

 

 

250/5ML

 

 

کلسی کر

 

 

شربت / LIQUID

 

 

Calcicare

 

 

 

آلمان Vitabiotics

 

 

17100

 

 

200ML

 

 

200/5ML

 

 

3/5ML

 

 

75/5ML

 

 

200/5ML

 

 

اوستئو کر

 

 

LIQUID/شربت

 

 

Osteocare

 

 

 

کانادا

 

 

22500

 

 

625

 

 

36

 

 

200

 

 

-

 

 

150

 

 

300

 

 

اوستئو کلتکس

 

 

کپسول ژله ای/ SOFTGEL

 

 

OSTEO CALTEX

 

 

 

Health Burstآمریکا

 

 

29800

 

 

298

 

 

100

 

 

200

 

 

-

 

 

-

 

 

500

 

 

کلتکس

 

 

TABLET/ قرص

 

 

CalTrex

 

 

 

Natures Value

 

 

آمریکا

 

 

34000

 

 

340

 

 

100

 

 

50

 

 

-

 

 

-

 

 

333

 

 

کلسیم د برونسون

 

 

Calcium + vit D

 

 

Capsul / کپسول

 

 

 

Nature Made

 

 

آمریکا

 

 

45500

 

 

455

 

 

100

 

 

200

 

 

5

 

 

133

 

 

333

 

 

کلسیم منیزیم زینک

 

 

Tablet/قرص

 

 

 

 

 

 

Nature Made

 

 

آمریکا

 

 

28700

 

 

287

 

 

100

 

 

200

 

 

-

 

 

-

 

 

500

 

 

کلسیم دی

 

 

Tablet/قرص

 

 

Calcium-D

 

 

 

Schiff

 

 

آمریکا

 

 

50800

 

 

565

 

 

90

 

 

200

 

 

12.5

 

 

125

 

 

250

 

 

کل-مگ-زینک

 

 

Cal-Mag-Zink

 

 

Tablet/قرص

 

 

 

21th CENTURY

 

 

آمریکا

 

 

34400

 

 

382

 

 

90

 

 

200

 

 

5

 

 

133

 

 

333

 

 

کل مگ زینک دی

 

 

Tablet/قرص

 

 

Cal Mag Zink + D

 

 

 

21th CENTURY

 

 

آمریکا

 

 

21000

 

 

233

 

 

90

 

 

200

 

 

-

 

 

-

 

 

500

 

 

کلسیم 500+ دی

 

 

Tablet/قرص

 

 

Calcium 500+D

 

 

 

21th CENTURY

 

 

آمریکا

 

 

32000

 

 

533

 

 

60

 

 

200

 

 

-

 

 

-

 

 

500

 

 

کلسیم پلاس ویتامین دی

 

 

Tablet/قرص

 

 

Calcium plus Vitamin D

 

 

 

NATURAL WORD

 

 

آمریکا

 

 

47000

 

 

783

 

 

60

 

 

50

 

 

5

 

 

-

 

 

125

 

 

بون کمپلکس

 

 

 

 

 

Caplet/کپلت

 

 

BONE COMPLEX

 

 

 
 

Boron Citrat=5mg

 

 

Vit C= 30mg

 

 

Vit E=15 IU

 

 

Glucosamin Hcl= 750mg

 

 

 
 

NATURAL WORD

 

 

آمریکا

 

 

30900

 

 

515

 

 

60

 

 

200

 

 

8.3

 

 

133

 

 

333

 

 

بون پاور

 

 

CAPLET/کپلت

 

 

BONE POWER

 

 

 

Sina pharm

 

 

اتریش

 

 

32400

 

 

540

 

 

60

 

 

200

 

 

-

 

 

-

 

 

500

 

 

اوستئو کل ویت

 

 

TABLET/ قرص

 

 

OSTEOCalVit

 

 

 

Nutralife

 

 

کانادا

 

 

66000

 

 

550

 

 

120

 

 

200

 

 

10

 

 

200

 

 

oxide

 

 

200

 

 

citrate

 

 

نو بون پلاس

 

 

Caplets/کپلت

 

 

NuBone Plus

 

 

 

TNT FORMOLA

 

 

آمریکا

 

 

43200

 

 

720

 

 

60

 

 

133

 

 

5

 

 

-

 

 

333

 

 

آمریکن بونتکس

 

 

softGel/سافت ژل

 

 

American Bontex

 

 

 

Vit K= 3µg

 

 

Manganese= 7.4 mg

 

 

 

آرین سلامت

 

 

ایران

 

 

45000

 

 

500

 

 

90

 

 

200

 

 

Vit k= 45µg

 

 

-

 

 

625

 

 

اوستئو کینون

 

 

FC Tablet/قرص روکش دار

 

 

Osteo Quinone

 

 

 

BAKANASAN

 

 

آلمان

 

 

40000

 

 

666

 

 

60

 

 

Kieselerde= 250mg

 

 

Biotin=30 µg

 

 

 

Q10= 4.4mg

 

 

272 calcium

 

 

hydrogenphosphatanhydrat

 

 

باکاناسان کیو تن

 

 

CAPSULE/کپسول

 

 

BAKANASAN 

SILICA +Q10