کیفیت و GMP 


خلاصه ای از نقطه نظرات دوستان

با حضور 

دکتر علی مراد

دکتر فروغی

دکتر لیلا ضیایی

دکتر موسیوند

دکتر پرندیس فربد

دکتر صدفی

دکتر مصباحی

دکتر بیداد

دکتر سوریمباحث را تحت تقسیم بندی اصول SWOT ارائه می نمایمالف)نقاط قوت؛


۱- تصمیم به طرح مروری یک اصل مدیریت در گروه
ب) نقاط ضعف؛


۱- نبود ایتم هزینه تکنولوژی و کیفیت در کمیسیون قیمت گذاری دارو

۲- سرعت پایین پذیرش صنعت برای تولید دارو با سطح استاندارد های بین المللی 

۳- پروموشن های تخفیفی بازار ٬ سطح هزینه برای کیفیت را به حداقل رسانده است. 

۴- انتظار اصلاح ساختاری در سازمانی برای ورود به بازار های خارجی

۵- مورد حمایت قرار گرفتن کالا با حداقل قیمت در مباحث بیمه ای و مصرف کنندگان باعث رکود تولید داخل در بحث کالای با کیفیت است.ج) فرصت ها؛


۱-کیفیت به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت محسوب میشود

۲- تمایل گروه به همفکری در جهت روان سازی مدیریت در سازمان غذا و دارو در بهبود تصمیمات در حیطه کیفیت

۳-انتظار صنایع داخلی در جهت ایجاد رقابت کیفی ٬ از حمایت برنامه ریزی شده دولت 

۴- کیفیت ایتم تمایزی برای کالا در بازار شناخته می شود
د) تهدید ها؛


۱-عدم ثبات مدیریت ٬ منجر به عدم تعهد به کیفیت و بهبود مستمر خواهد شد

۲- تولید فراورده های انتی بیوتیک٬ هورمونی ٬ قلبی و ... بعضا در کنار هم و یکی پس از دیگری

۳- عدم رعایت مسائل کیفی از اولین مراحل طراحی و ساخت ٬ باعث تولید محصول با حداقل ها شده است.

۴- عدم حضور مدیر QA در برخی از شرکت ها 

۵- کیفیت تحت تاثیر بیزنس توزیع کنندگان و داروخانه ها( به عنوان واسطه های کالایی) و متقاعد شدن پزشکان از لحاظ efficasy و safty و در نهایت پذیرش توسط بیمار بوده و نیاز به مطالعات فراوانی جهت رسیدن به نقطه نظر مطلوب با صرف هزینه و زمان می طلبد