خلاصه ای از اولین بحث گروه مدیران دارویی:«مواد اولیه دارو»انتظار جمع نسبت به بحث به گونه ای بوده که بتواند راه گشای مشکلات موجود باشد


مسائل اصلی موجود  رو دسته بندی نموده و با اجازه بزرگان بخصوص اقای دکتر علی پور ٬ وهاب زاده ٬ عضدی ٬حامدی فر و در حضور بقیه دوستان ارائه می نمایم


مسائل  مطرح شده در حوزه:الف- تجارت مواد:


۱- انحصارگرایی(مانع ایجاد رقابت سالم شده)

۲- وجود دلال بازی در تامین مواد اولیه 

۳- تاکید بر همکاری و حمایت ویژه تولید کنندگان مواد اولیه و تولید کنندگان دارو از یکدیگر در جهت افزایش توان و ککیفیت محصولات

۴- احساس نیاز به نخبه پروری داروسازان در تولید مواد اولیه دارویی( با توجه به افزایش ظرفیت بی رویه پذیرش داروسازی ٬ اشتغال افرینی ویژه ای انتظار می رود)

۵- احساس حضور یک صنف قوی همسو با اهداف ملی و صنفیب؛ اخلاق؛


۱- احساس نیاز به اتحاد جهت خدمات رسانی مطلوب برای درمان بیماری ها

۲- ایجاد فرهنگ کار جمعی و صنفی در جهت تولید و تامین نیاز های درمانی کشور


ج: مدیریت ؛


۱- انتظار ویژه ای از سندیکا ایجاد شده و اعضا انتظار تحول محسوسی  درخدمات دارند


۲- یکی از کاستی های بازار مواد اولیه نبود زیرساخت های لازم است( با توجه به اینکه هر دو مدیرگروه مدیریت و اقتصاد دارو دانشگاه تهران و بهشتی ٬ در حال حاضر از مدیران مهم مواد اولیه هستند ٬ انتظارات از حضور رزیدنت های مدیریت اقتصاد دارو برای حضور در این عرضه فرا تر میرود)

۳- نظامند شدن بازار کالایی به منظور افزایش توان و جایگاه تامین کنندگان مواد اولیه احساس میشود.

۴- تشکیل کارگروه تخصصی مواد اولیه دارویی جهت تبیین مفاهیم ٬ تعاریف و استاندارد هاکه با پشتکار و همدلی بتوانند موثر باشند.( که شامل تولید کنندگان ٬ واردکنندگان٬ دانشگاهیان٬ توزیع کنندگان٬ و مدیران هولدینگ ها باشد)د: سیاست؛


۱- تبیین سیاست کلی دارویی (از مواد تا درمان)

۲- ایجاد  موقعیت های حمایت از تولیدکنندگان مواد اولیه 

۳- برخورد با منفعت طلبی و رشوه پذیری دولتیون و خصوصیونه؛ بازار مواد:۱- تعداد قلم ماده موجود: ۸۰۰ قلم

۲- تعداد تامین کنندگان: در حدود ۲۰۰ شرکت


و: زنجیره تامین مواد اولیه؛


۱- ایجاد بستر لازم جهت راه اندازی پخش تخصص سراسری ماده اولیه دارویی

۲- طراحی استاندارد ها و تعاریف مربوطه


وسلام