مباحث مطرح شده ذیل با همکاری دوستان عزیزی همچون: 

دکتر علی پور

دکتر موسیوند

دکتر فاطمی قمی

دکتر مرجان قاسمی

دکتر محمد طهماسبی

دکتر بابک مصباحی

دکتر مجید داریان

دکتر اردوان پویان

دکتر فربد

دکتر عطار

به ترتیب حضور در مباحث تدوین شده


با اجازه دوستان خلاصه مباحث را به جمع بندی شده ارائه می نمایم.


الف) دولت و سیاست های حمایتی:


۱- تقویت و حمایت از تولید کنندگان مواد اولیه و سرمایه گذاری در تولید مواد اولیه

۲- افزایش صدور مجوز فعالیت تعداد واحد های تحقیقاتی و تولیدی کوچک اینترمدیت 

۳- حمایت ویژه از خالص سازی مواد اولیه

۴- اعطای حمایت مالی جهت بهینه سازی خط تولید و تجهیز و تهیه راکتور و تجهیزات لازم در صنایع مواد اولیه

۵- ازادسازی عوارضات گمرکی مواد حد واسط و بنیان ها( باتوجه به ایجاد اختلاف قیمت در مواد اولیه تولیدی و واردشده منجر به تولید محصول با کیفیت و با قیمت پایین تر )

۶- حمایت هماهنگ از مواد اولیه و داروی باکیفیت در قیمت گذاری و پوشش بیمه 

۷- اصلاح سیاست پشتیبانی از تولید کنندگان داخلی

۸- افزایش حاشیه سود تولید ماده اولیه  که در بلند مدت منجر به افزایش کیفیت در بازار رقابت خواهد شد


ب) صنعت مواد اولیه؛


۱- حضور تولید کنندگان آلی ( فرآورده های نفتی) به عنوان تامین کننده پیش ساز مواد اولیه

۲- فراهم آوردن ارتباط صنایع شیمیایی با صنایع مواد اولیه دارویی برای تهیه مواد حد واسط و حلال ها

۳- تدوین سر فصل های اموزشی در دانشگاه ها

۴- تشکیل زنجیره ارزش علمی مواد اولیه به صورت یکپارچه

۵- تدارک و پذیرایی از انتقال دانش فنی در زمینه تولید مواد اولیه با کیفیت

۶- حضور ازمایشگاه های تست مواد اولیه در کنار شرکت های تولید مواد اولیه و دارویی

۷- اصلاح روش های تولید سنتی مواد اولیه ها

۸- افزایش تعرفه سود گمرک واردات مواد اولیه ای که تولید داخل دارند.    

۹- حمایت ویژه  از تولیدکنندگان داروهای ساخته شده به شرط استفاده از  مواد اولیه تولید داخل

۱۰- ایجاد امکان تولید قراردادی داروهای ساخته شده در داخل و خارج از کشور برای محصولات اختصاصی شرکتهای تولید کننده مواد اولیه جهت پوشش هزینه های جاریسوالات: 


۱- درصورت استفاده شرکت های داروسازی از مواد اولیه باکیفیت ٬ محصول نهایی از لحاظ قیمت و پوشش بیمه ای مورد حمایت خواهد بود؟

۲- ایا ماده اولیه با کیفیت ٬ همان داشتن تاییدیه های فارماکوپه ای است؟لازمه ها:


۱-کیفیت باید فرهنگ سازی شود

۲- ایجاد نگرش و اگاهی استراتژیک در بین مدیران

۳- ایجاد اتحاد استراتژیک در زنجیره تامین یکپارچه