نکاتى چند پیرامون مراسم تجدید میثاق در حرم مطهر


و باز هم آفرین به همت و اراده والاى اعضاء شورایعالى داروخانه داران تهران و اعضاء فعال گروه هاى فضاى مجازى در حفظ آبروى جامعه داروساز در مراسم تاریخى و بیادماندنى اداى احترام به امام راحل در مرقد مطهر

جایى که میبایست باز هم بزرگان ما در کناریکدیگر این رویداد مهم را در دفترچه خاطرات جامعه داروساز ایران ثبت میکردند هر کدام به بهانه اى حضور نداشتند

و اگر بازتاب رسانه اى محکم آن در خبرگزاریها نبود مشخص نبود که سرانجام آن چه باشد.

گویا میبایست همواره فقط رؤسا و دبیران انجمن داروسازان و اعضاء شورایعالى در مقاطع حساس جلودار بوده و با صرف هزینه هاى شخصى به فکر حفظ ابرو باشند.

و اما در این بین عدم حضورتعدادى از اعضاء هیات مدیره انجمن تهران درمراسم در عین حضور در سالن همایشهاى رازى نقطه تاریکى در عملکرد اعضاءفوق بود و دلیل دیگرى بر اثبات انتقادات جامعه داروساز به معرفى انها به عنوان داروساز نمونه ......

و باز هم عدم همراهى رؤساى انجمن هاى علمى و بالینى و تکرارى دوباره در معضلات روز جامعه داروسازى ما........

در این روز زیبا هر چه بیشتر نگوییم بهتر است.

حضور دلسوزانه دکتر دیناروند،دکتر مژدهى،دکتر شهریارى،دکتر سجادى ،دکتر سعیدلوو دکتر درى در کنار حضور اعضاء فعال شورایعالى داروخانه داران تهران نظیر دکتر رزازان،دکتر فتاح،دکتر صیادى،دکتر معطر ،دکترهادى،دکتر کریمى نژاد و فعالین گروه هاى مجازى همچون دکتر علیزاده،دکتر عرب،دکتر حسینى و دکتر طالارى خاطره زیباى این روز را براى همیشه در اذهان ما نگاه داشت.


دکتر علیرضا سالم