تفاهم نامه


١.ایجاد گروه فوق در راستاى هدف ساماندهى تمامى گروه هاى داروساز کشور با نظارت انجمن داروسازان ایران میباشد.


٢.اعضاى این گروه هیچ هدفى جز اتحاد و یکپارچگى و ارتقاء جایگاه علمى و معنوى داروساز در جامعه ندارند.


٣.این گروه فقط و فقط مختص به داروسازان اعم از فارغ التحصیل و دانشجویان سراسرکشور میباشد،لذا اکیدا و اکیدا از پیشنهاد عضویت دیگر بزرگواران حرف پزشکى و غیر پزشکى اجتناب نمایید.


٤.ثبت نام اعضاى گروه،فقط و فقط از طریق مدیریت گروه و بر اساس بند ب ساختار گروه ها در طرح جامع ساماندهى فضاى مجازى صورت میگیرد، لذا اکیدا و اکیدا به منظور جلوگیرى از بینظمى،اعضاى گروه از Add کردن دیگر همکاران پرهیز نمایند و لذا اگر پیشنهادى در رابطه با Add کردن شخصى را داشتید ان را با مدیر گروه بصورت پیام خصوصى در میان بگذارید تا ایشان در صورت صلاحدید با درج در لیست اعضاء وفرستادن تعهد نامه گروه برایشان،ایشان را ثبت نام کند.


٥.تمامى اعضاى گروه ملزم به حضور فقط و فقط در یک گروه شبکه سراسرى میباشند و هرگونه اقدام به تشکیل گروه صنفى یا حضور در گروه هاى دیگر شبکه به منزله ایجاد یک جریان موازى و مخالف با اهداف کل جامعه داروساز تلقى شده و منجر به خروج از تمامى گروه هاى تحت نظارت انجمن توسط هسته مرکزى مدیریتى خواهد شد.


ماده١)حضور اعضاء در گروه هاى موردى مطابق بند ب ساختار گروه ها در طرح ساماندهى که به فراخور شرایط خاص و توسط هسته مرکزى مدیریت صورت میگیرد بلامانع است.


ماده٢)چنانچه یکى از اعضاى گروه تمایل به خروج از گروه و عضویت در گروه دیگرى را داشت میبایست درخواست خود را در پیج خصوصى مدیر گروه مطرح کرده تا نسبت به جابجایى او اقدام شود.


٦.سوپروایزرهاى علمى و صنفى گروه از میان اعضاء گروه انتخاب شده و به صورت دوره اى تعویض خواهند شد.ضرورى است این افراد از اعضاى علمى و فعال گروه باشند.

افراد فوق زمان مشخصى راتعیین وبه اطلاع گروه خواهند رساند تا در بررسى موضوعات حداکثر اعضاء گروه انلاین باشند.

تبصره ١)هر گونه بحث ازاد علمى و صنفى خارج از موعد معین امکانپذیر بوده و هیچگونه محدودیتى ندارد.


تبصره ٢)بهتر این است که دوستان سؤالات خود را بصورت خصوصى به سوپروایزرها اطلاع دهند تا انها در وقت تعیین شده سؤالات را مطرح کنند وبه بررسى بگذارند.


٧.تمامى اعضاء گروه موظف به ثبت و درج اطلاعات خود شامل نام،نام خانوادگى،شهر و حرفه تخصصى در صفحه پروفایل خود میباشند.


٨.تمام تصمیم گیرى ها در این گروه با راى گیرى صورت خواهد گرفت و پس از ان راى اکثریت اعمال خواهد شد.


٩.از ایجاد پست هاى خصوصى و موضوعات حاشیه اى در گروه بپرهیزید.


١٠.سعى شود حتى الامکان جهت تسهیل و تسریع در خواندن دیگر اعضاء،متون به فارسى نگارش شود.


١١.توصیه میشود در پایان هر ماه با توجه به نتایج بحث هاى مطرح شده در طول ماه راهکار پیشنهادى پس از تنظیم توسط سوپروایزرها و راى گیرى بصورت یک طرح جامع بنام گروه توسط مدیر مربوطه به گروه مرکزى جهت ارسال به نهاد مربوطه جهت بررسى و تصویب نهایی منتقل شود


١٢.حضور تمامى طیف هاى داروسازى در گروه ها الزامى است،لذا مدیران گروه ها میبایست با رعایت انصاف از تمامى اقشار جامعه داروساز در ترکیب گروه ها استفاده نمایند.


١٣.عملکرد مدیران در گروه های تلگرام زیر ذره بین نقادی هسته مرکزی قرار دارد و در صورت رای گیری گروه ها مبنی بر عدم توانایی مدیر،در موارد اضطرار ،مدیدیت قابل تغییر میباشد.


دکتر علیرضا سالم