کمیته مدیریت بحران و چالشهای دیروز و امروز براستی ایا انگیزه ایجاد کمیته بحران صرفا پرداختن به مقوله حق فنی است یا دلایل دیگری در ایجاد ان دخیل است؟؟اینکه هر از چندگاهی بامورد هجوم قرارگرفتن توسط سازمان های گوناگون مدتی بدور هم جمع شویم و سپس با سر خم کردن در مقابل نهادهای قانونگذار ،مظلومانه و صرفا جهت مدت زمانی کوتاه حق خود را بدست اوریم پیروزی است؟؟؟


با نگاهی کوتاه و اجمالی به حقوق از دست رفته داروسازان در خلال سالهای گذشته متوجه میشویم جامعه داروساز به دلیل سوء مدیریت های اعمال شده توسط سازمان ها و مراکز گوناگون وبالاخص توسط همکاران داروساز تصمیم گیرنده در این نهادها دچار نوعی سردرگرمی گشته ودر نتیجه ارامش و ثبات خود را در حل موضوع از دست داده است.


افتی که بیش ازهرچیز جامعه صنفی مارا مورد تهدیدقرار داده است بروزاختلافات عمیق و ریشه دار در بدنه مدیریتی ما ونبود مدیریتی واحد جهت اتحاد و یکپارچگی صنفی میباشد.شایددر این مدت کوتاه و در خلال بحث های پیش امده در گروه های وایبری به این نتیجه رسیده باشیم که کمتر پیش امده حتی در یک مورد کوچک اتفاق نظری جامع بوجود امده باشد و بحث ها اکثرا بی نتیجه به پایان میرسد.شاید این خصلت اجتناب ناپذیر رشته تحصیلی ماست،کسی چه میداند!!!!


ولی این واقعیت بر همگان مسلم است ، رشته داروسازی بدلیل فراگیر بودن موضوعات و وسعت مباحث نیازمند مدیریتی قوی و یکدست بوده ودر مقطع کنونی این نیاز بیش از پیش حس میشود.از دید نگارنده انجمن داروسازان میبایست پایگاه واقعی و خواستگاه اصلی جامعه داروساز در جامعه باشد.جایگاهی متشکل از مدیران قوی و صاحب برنامه،مدیرانی صاحب نفوذو دارای وجهه ای قابل قبول و مکانی جهت قرارگرفتن افکار و ایده های گوناگون.متاسفانه در سالهای گذشته مدیریت های انجمن در صدد مهره چینی وکنارهم گذاشتن سلیقه های همسان و پرهیز از ائتلاف با گروه های مخالف بوده که ثمره این طرز فکرریزش های فراوان در بدنه انجمن و عدم استقبال خیل عظیم داروسازان و در نهایت از بین رفتن جایگاه اصلی انجمن در جامعه میباشد.اعتقاد دارم هرگونه تضعیف در ساختار انجمن داروسازان میتواند منجر به تضعیف جایگاه معنوی داروساز در جامعه و به تبع ان بروز اتفاقات ناگوار چون موضوع حق فنی گردد.


مشکلی که پیش ازاین میبایست در پایگاه صنفی ما مورد بررسی جامع قرار میگرفت.اما در مقطع کنونی که در حال از دست دادن اخرین پازل شخصیتی خود که همانا حق مسولیت تخصصی خود میباشیم راه برون رفت از بن بست پیش امده چیست؟؟به نظر اینجانب که دربیانیه خود در تاریخ٩٣/٥/٢ ودر جلسه انجمن داروسازان تهران برای اولین بار مطرح نمودم ایده تشکیل کمیته مدیریت بحران که برگرفته از طیف های مختلف با ایده های گوناگون جهت اعمال مدیریتی واحد میباشد موثرترین راه جهت برون رفت از بن بست کنونی است.این درخواست که در ابتدا و بر حسب وظیفه قانونی توسط اینجانب به هیات مدیره انجمن داروسازان تهران پیشنهاد شده تا طرح در هیات مدیره ایران و موافقت نهایی  با همت والای جناب دکتر پیرصالحی در معاونت غذا و دارو مورد پذیرش واقع شده و امیدواریم هر چه سریعتر با تشکیل جلسات در خانه داروساز به نتایج قطعی  منجر گردد.


نکات مهم در ارتباط با کمیته:


١.هدف از ایجاد این کمیته استفاده از تمامی پتانسیل های موجود کشورجهت احقاق حقوق داروساز و بازگرداندن شخصیت حرفه ای ان از طریق تلاش در جهت ابطال مصوبه دیوان عدالت میباشد.


٢.اتخاذ تصمیمات در این کمیته در مقطع کنونی و با استفاده از ابزارهای اجرایی اعضاء ان که همگی از بازوهای توانمند داروسازی کشور هستند صورت گرفته و لازم الاجرا میباشد


٣.تمامی اعضاء این کمیته با داشتن عرق صنفی و تلاش های شبانه روزی فارغ از هرنوع وابستگی گروهی و انجمنی صرفا بدنبال ایجاد همبستگی جهت رسیدن به هدف میباشند.


٤.لازم به ذکر است نظر به فوری بودن تشکیل کمیته و نبودن زمان و فرصت کافی،انتخاب اعضاء با نظارت دکتر پیرصالحی ونظر بعضی از همکاران صورت گرفته و با توجه به اینکه اساتید فراوانی در حوزه دارو مشغول به فعالیت میباشندلذا مقررگردید پس از تشکیل کارگروه ها این کاستی با انتخاب اعضاءجدید برطرف گردد.


٥.امیدواریم با گذر موفقیت امیز از بحران کنونی با حفظ این کمیته و تثبیت جایگاه ان در انجمن داروسازان به اهداف زیر برسیم:


١.ارتقاء جایگاه معنوی داروساز در جامعه


٢.ارتقاء سطح کیفی خدمات در داروخانه


٣.قانونی کردن جایگاه داروساز در چرخه درمان


٤.ارائه راهکارهای مناسب جهت یکپارچه کردن جامعه داروسازی


٥.تلاش در جهت ایجاد نظام داروسازی


٦.اصلاحات در نظام بازرسی ولزوم تحول در مدیریت های به جامانده از گذشته


٧.واگذاری بخشی از وظایف وزارت بهداشت به انجمن داروسازان


٨.جلوگیری از ورود ارگان های موازی نظیر صدا وسیما در حوزه درمان ولزوم برخورد جدی


٩.اصلاح نظام مالیاتی داروخانه ها


١٠.ورود به فضای رقابتی ناسالم در بین داروخانه ها و جلوگیری از سوء استفاده پزشکان از این خلاء


١١.ساماندهی حضور داروسازان در فضای سایبری


پیشنهادات اینجانب جهت کارگروه های مختلف کمیته بحران:


الف) کارگروه اتاق فکر:


حضور افراد با خصوصیات زیر:

١.انتخاب هدف با در نظر گرفتن اولویت های موجود

٢.اتخاذ سیاست مناسب جهت رسیدن به هدف

٣.لزوم معرفی برنامه کاری مشخص

٤.ارایه راهکارهای مناسب


ب) کارگروه ارتباطات


١.سابقه درخشان در ایجاد ارتباط با نهادهای تصمیم گیر و ارگان های قانونگذار

٢.وجه قابل قبول و مردمی

٣.شناخت کامل از مشکلات ودارا بودن قدرت بیان مناسب به قصد جلب نظر مقامات


ج)کارگروه حقوقی


١.دارا بودن دانش کافی در ارتباط با مسایل حقوقی

٢.قدرت تنظیم لوایح و مکاتباتد) کارگروه اطلاع رسانی و هماهنگی١.اتصال به بدنه داروسازی کشور ودریافت نظرات وپیشنهادات انها در قالب بیانیه و نوشته

٢.ارتباط مستمر با اعضاء کمیته بخصوص کارگروه فکر

٣.انتقال تصمیمات کمیته به جامعه داروسازی

٤.تلاش در جهت ساماندهی و یکپارچه کردن طیف های مختلف داروسازی کشورباتشکر