دوستان و همکاران عزیز

احتراما نظر به فرصت اندک باقیمانده تا جلسه دوم کمیته (بحران) و لزوم هر چه سریعتر ارایه راهکارهای عملی جهت طرح در جلسه بر اساس اهداف مطرح شده در جلسه اول بدینوسیله از تمامی همکاران میخواهم با ارایه مختصر و شماره بندی شده نظرات به اینجانب جهت طرح در کارگروه اطلاع رسانی و حصول سریعتر نتایج کمک نمایند

پیشنهادهای اینجانب:   


هدف اول :

ارتقاءسطح خدمات کیفی در داروخانه


١.نصب اجباری تابلو مشاوره دارویی(دکترداروساز)در داروخانه

٢.طراحی روپوش داروساز مسئول فنی و نصب ارم انجمن داروسازان بر روی ان

٣.ارایه توضیحات کامل نسخ از قبیل نحوه مصرف وتداخل توسط داروساز بصورت پرینت 

٤.چاپ لیبل و اتیکت دارویی با ذکر نام داروخانه

٥.چاپ تراکتی توسط انجمن جهت بیان نقش داروساز در چرخه درمان ودلایل اخذ حق فنی و ارایه به بیمار

٦.نصب ال سی دی در داروخانههدف دوم:

ارتقاء جایگاه معنوی داروساز در جامعه


١.نصب شماره تلفن مستقیم یا موبایل موسس داروخانه به جای معاونت دارو در داروخانه و تلاش جهت ارتباط مستقیم بیمار با موسس جهت پرهیز از هرگونه سوء تفاهم احتمالی و طرح شکایتهای بیدلیل در جامعه

٢.ایجاد کارگروه ارتباطی با رسانه ملی(صداوسیما)و حضور در شورایعالی سیاستگذاری و برای احیای مقام داروساز


٣.ایجاد کارگروه ارتباطی با مطبوعات جهت نیل به هدف فوق وبکارگیری تمامی ابزارها جهت ارتقاء جایگاه داروساز


٤.درخواست از نهادهای مربوطه نظیر وزارت بهداشت و نظام پزشکی جهت اقدامات همسو در این جهت و کمک از جامعه پزشکان جهت همکاری در این موضوع

٥.ارایه فرم نظر سنجی با طرح سوالات خاص از بیمار  

۶. آوردن نام داروساز در کتاب سلامت   لطفا  نظرات شماره بندی 1-1 الی  1-6 و  2-1الی2-6  دکتر سالم ارسال نمایید هرچه سریعتر