مسائل مطرحه داروسازان در کامنت های " گروه تخصصی حل مسئله "


هدف؛ ارتقا

چشمنداز؛ داروسازان موثر 

برنامه ویژه : روز داروساز ( یک ماه اینده) برنامه منسجم با دعوت از تمام بزرگان٬ سران قوا٬ خبرگان٬ پیشکسوتان٬ خبرنگاران٬ روزنامه نگاران٬ صدا و سیما و مجلسسسیییون


الف)حوزه مدیریت دارو:


۱- با طراحی استراتژی داروسازی اینده کشور؛ امید را دوباره زنده نماییم!!


۲- راه اندازی سازمان نظام دارویی و تکمیل اساسنامه ان


۳-تغییر رویه گردهم ایی ها نه برای رفع یک مسئله بلکه برای ایجاد یک فرهنگ مفید


۴-کنارگذاشتن اختلاف سلیقه ها برای رسیدن به داروسازی یکپارچه


۵-شرح تفاوت های حق مسئولیت و مشاوره دارویی به جامعه


۶- تفکیک و ایجاد و تبیین وظایف داروساز در جهت تحقق جایگاه داروساز در زنجیره درمانب) حوزه داروخانه:


۱- خلا قانونی حق فنی نسخ و باطل شدن مصوبه هیئت وزیران؛ با راهکار بازبینی٬ تعیین علمی و کارشناسی ان


۲- مالیات غیرکارشناسی از ارکان مختلف داروسازی و راهکار برون رفت از ان


۳- فروش و اجاره داروخانه به افراد غیر داروساز؛ پیامد ها و راهکار برون رفت از ان


۴- ارائه پیشنهاد درج حق فنی در بیمه برای افزایش خدمات بیمه ای و قرار گرفتن برگ دومی برای داروساز مشاور( به عنوان یک خدمت ویژه توسط داروخانه ها)


۵- تقسیم شرح وظایف موسس و مسئول فنی در داروخانهو منابع درامدی هریک


۶-اطلاع رسانی خطا ها و شکایات دارویی جهت افزایش دقت دیگر داروسازانج) حوزه دانشگاه و دانشجویی:


۱- اماده سازی دانشجویان برای قبول مسئولیت در داروخانه و برگذاری کلاس روانشناسی بیمار


۲- مشارکت در پروژه ها و نظرسنجی های مرتبط با خدمات دارویی


۳- ورود و عزم جدی در برنامه ریزی و اموزش بروز رسانی داروسازان فارغ التحصیل با تکنولوژی های جدید


۴- طراحی سیستم پاداش و تشویق سیستم داروسازی بصورت علمی 


۵- قسم خوردن دانشجویان ۱۴۰ واحدی برای شروع فعالیت حرفه ای


۶- ایجاد بستر لازمه جهت افزایش همکاری صنعت ٬ صنف و دانشگاه باهمد) حوزه صنفی:


۱-انجمن داروسازان با شناسایی نقاط ضعف و خلع های پیش روی داروسازی اقدامات ویژه ای را در جهت رفع و اطلاع رسانی انجام نماید.


۲- راه های معرفی جایگاه و خدمات داروسازان در جراید و نوع اطلاعات قابل ارائه در ان


۳- ارتباط موثر با مجلسیان و همکاری ویژه داروخانه ها برای تبلیغات 

 

۴- تشکیل گروه علمی در جهت تصمیم سازی صنفی 


۵- برنامه ریزی در جهت فرهنگ سازی همسو با سیاست های بهداشتی کل کشور و who


۶- جمع اوری بیانیه های انجمن و دانشگاه های سراسر کشور


۷- هماهنگی جهت حضور موثر و جایگاه مناسب داروساز در طرح پزشک خانواده


۸-بررسی و واکاوی قانون مربوط به اخذ مجوز داروخانه توسط غیر داروسازاو) حوزه صنعت: 


۱- عدم درج قیمت دارو روی جعبه؛ تغییر قیمت و افزایش فرانشیز به ان باعث ایجاد توهم سود سرسام اور دارو در داروخانه هاست


پ) پیشنهادات:


۱- پیشنهاد بروز رسانی علمی مسئولین و داروسازان با سیستم های نوین


۲- پیشنهاد فارماکوپه انلاین داروسازان


۳- پیشنهاد طراحی نسخ انلاین و برریی تخصصی نسخ از لحاظ دارویی


۴- پیشنهاد  چارت سیستمی وکاری برای کمیته 


۵- تشکیل کمیته مشترک بین نظام پ و سازمان و انجمنجهت همکاری و هماهنگی اجرایی


۶-ورود مراجع ذی صلاح در کتاب تعرفه ها و خدمات استاندارد تشخیص و درمانی


۷- پیسنهاد تشکیل نظام داروسازی و تکمیل اساسنامه


۸- پیشنهاد حضور چشمگیر در روزنامه ها و صدا وسیما


۹- پیشنهاد قرار دادن تابلو و تراکت های معرف نقش داروساز در داروخانه ها به صورت چاپی و مدیا


۱۰- پیشنهاد تغییر در لباس فرم پرسنل داروخانه جهت ایجاد تمایز با دکتر داروساز


وسلام

متخلص: دکتر سید سجاد حسینی

۹۳/۵/9