اولین جلسه کمیته مدیریت بحران عصر یک شنبه 93/5/5  در ساختمان وزارت بهداشت با حضور اساتید و بزرگان داروسازی کشور برگزار گردید

بزرگانی همچون


دکتر اذرنوش

دکتر مژدهی اذر

دکتر خویی

دکتر شهریاری(مشهد)

دکتر پیر صالحی

دکتر کبریایی

دکترسجادی

دکتر خیر ابادی

دکترفاضل

دکترلیراوی(خوزستان)

دکتر غلامی

دکترکریمی

دکتر عبدی(کرمانشاه)

دکترمحلاتی

دکتر میرعمادی

دکتر پرویزی

 


جلسه با مقدمه دکتر پیر صالحی و ابلاغ وزیر در باب حکم دریافت حق فنی اغاز شد و بعد از ان اینجانب با بیان اهداف و پیشنهاداتی در باب کمیته مذکور به شرح زیر پرداختم


اهداف این کمیته:

١.قانونی کردن جایگاه داروساز در چرخه درمان

٢.ارتقاء جایگاه معنوی داروساز در جامعه

٣.ارتقاءسطح کیفی خدمات در داروخانه

٤.ارایه راهکارهای مناسب جهت یکپارچه کردن جامعه داروسازی

٥.تلاش در جهت ایجاد نظام داروسازی

٦.اصلاحات در نظام بازرسی و لزوم تحول در مدیریت های به جا مانده از گذشته

٧.واگذاری بخشی از وظایف وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان

٨.جلوگیری از ورود ارگانهای موازی در حوزه درمان نظیر صدا و سیما و لزوم برخورد جدی

٩.اصلاح نظام مالیاتی داروخانه ها

١٠.ورود به فضای رقابتی ناسالم در بین داروخانه ها و جلوگیری از سوء استفاده پزشکان و داروخانه ها

١١.ساماندهی حضور داروسازان در فضای سایبریبیانات اساتید محترم شرکت کننده در این جلسه:


دکتر محلاتی :

١. ارتقاء جایگاه داروساز

٢.ایجاد سیستم نرم افزاری جهت ارتقاء سطح خدمات در داروخانه


دکتر مژدهی:

١. سود اندک دارو و فشارهای مختلف وارده از مراکز مختلف فرصتی به داروساز جهت ساماندهی وضعیت داروخانه نمیدهد

٢.داروسازان ما در برزخی بنام داروخانه اسیر شده و با مشکلات زیادی مواجه هستند


دکتر کریمی:

١.ابطال حق فنی بعد سیاسی داشته وگرنه در حقانیت داروساز شکی نیست

٢.تیم داروسازان جهت تبیین جایگاه داروساز میبایست در فضای رسانه ای وارد شوند

٣.پیشنهاد میکنم نظر به شرط دیوان عدالت در ابطال دوره قبل میبایست فرهنگ سازی در این ارتباط صورت میگرفت

٤.شروع اقدامات رادیکال جهت حل موضوع


دکتر سجادی:

توضیحات مبسوط در ارتباط با حضور در جلسه امروز مجلس ومشخص شدن موارد زیر:

١.دیوان در بخش خصوصی دخالت کرده نه در بخش دولتی

٢.مرجع صادر کننده خدمات تشخیصی درمانی وزارت بهداشت میباشد

٣.مصوبه اخیر هیات وزیران دارای وجاهت قانونی است و به تایید اداره قوانین مجلس رسیده

٤.اداره قوانین مجلس در این ارتباط پاسخگو میباشد


دکتر خیر ابادی:

١.لزوم جوسازی رسانه ای و حضور رسانه در داروخانه هایی مثل ١٣ ابان

٢.دیدار با مقامات درجه اول کشوری همچون اقای روحانی

٣.احتیاط در ورود به حوضه مجلس و نامه نگاری

٤.از دست دادن زمان در ابجاد ارتباط با نهادها

٥.عدم حضور نمایندگان داروساز در مجلس

٦.لزوم توجه به برنامه ششم توسعه

٧.تخصیص بودجه از راه های خاص


دکتر فاضل:

١.حمایت قاطعانه از اقدام شجاعانه وزیر بهداشت

٢.تعیین ضریب تعرفه داروسازی وتصویب اندر نظام پزشکی


دکتر کبریایی:

١.ارتقاء نقش داروساز در داروخانه

٢.ابلاغ مجدد استانداردهای درمانی و شرح وظایف داروساز در داروخانه

٣.احتیاط در ورود به حوزه مجلس

٤.برنامه ششم توسعه

٥.بسیج دانشجویان جهت اقدامات اعتراضی و انتقاد از صبوری بیش از حد داروسازان در طول این ٣ هفته

٦.مبارزه منفی با دیوان عدالت و پرهیز از رودررویی با ان

٧.حمایت از وزیر با یک حرکت رسانه ای

٨.مطالعات علمی


دکتر لیراوی:

١.اصرار به ورود به مجلس و ایجاد لابی

٢.بهره برداری از موقعیت ممتاز فعلی و قوه محرکه داروسازان


دکتراذرنوش:

١.حمایت همه جانبه از وزیر

٢.پرهیز از رودررویی با دیوان

٣.تمرکز تمامی نیروها در انجمن داروسازان

٤.احتیاط در ایجاد لابی با مجلس

٥.قانون برنامه ششم توسعه


دکتر عبدی:

١.لابی با مجلس و نمایندگان در شهرستانها

٢.لزوم نظر سنجی در داروخانه ها


دکتر خویی:

١.تردید در حمایت همه جانبه از وزیر و امکان شروع یک برخورد انتقامی دیگر از طرف دیوان

٢.عدم ایجاد لابی با مجلس

٣.تلاش در جهت حمایت از شور و تحرک ایجاد شده در بین داروسازان در گروه های وایبری

٤.حق فنی مربوط به داروساز مسیول فنی است نه داروخانه

٥.لزوم برخورد جدی با داروخانه های اجاره ای توسط پراتیکها


دکتر غلامی:

١.ابلاغ شرح وظایف داروساز از طرف انجمن داروسازان به داروخانه ها

٢.عدم فروش داروهای otc در داروخانه ها

٣.ارتقاء سطح علمی داروسازان در داروخانه

٤.حق فنی جزو اقتصاد داروخانه هست نه مسول فنی


دکتر شهریاری:

١.خدمت رسانی داروسازان در داروخانه ها خوب بوده و ضربه وارده در وقایع اخیر از ناحیه پراتیکها به بدنه داروسازان وارد شده

٢.اصلاح نظام سلامت

٣.برخورد با داروخانه های اجاره ای


دکتر میر عمادی:

١.سناریویی توسط رانت های قدرت جهت ایجاد داروخانه های زنجیره ای در جریان است

٢.داروخانه از هرطرف توسط دولت و وزارت بهداشت مورد ظلم واقع شده،پخش دولتی،بازرس دولتی،بانک دولتی،قانونگذار دولتی بدون حمایت انجمن یا وزارتخانه

٣.داروخانه ها بیشترین خدمات رسانیرو در طول دوران تحریم انجام دادن

٤.بیشترین توجه به بخش واردات و صنعت

٥.اکثریت مدیریت های داروسازی کشور داروخانه دار بوده و خود اجاره داده انددر پایان نتیجه گیری دکتر پیر صالحی:


١.تقدیر از وزیر نه بصورت سرتاسری و تحریک برانگیز

٢.تشکیل جلسه دوم هفته اینده در همین مکان ولزوم مرکزیت این کمیته در انجمن داروسازان ایران در جلسات اینده

٣.لزوم توجه به برنامه ششم توسعه

٤.تحول و ارتقاء خدمات دارویی

٥.لزوم ایجاد کارگروه در کمیته

٦.پیشنهاد مدیریت این مجموعه به جناب دکتر اذرنوش

٧.انتخاب نام مناسب برای این کمیته و تثبیت این کمیته بصورت دایمی