مطیع وزارت بهداشت هستیم/ رای دیوان عدالت باید مورد بازبینی قرار گیرد
تا زمانی که وزارت بهداشت و درمان رسما حکمی مبنی بر ابطال حق فنی برای داروخانه‌ها صادر نکند، نسبت به اخذ آن کوتاهی نمی‌کنیم.


به گزارش داروغذا، محمدرضا دری عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان تهران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران ، با تاکید بر اینکه حق فنی تعرفه قانونی داروسازان است، تصریح کرد: چنانچه حکمی از سوی وزارت بهداشت به معاونت غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر ابطال حق فنی صادر نشود و آنها نیز به داروخانه‌ها ابلاغ نکنند، حق فنی اخذ می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سال‌هاست که حق فنی توسط جامعه داروسازی گرفته می‌شود، افزود: حق فنی تعرفه مسئولیت فنی جریمه عمر بیمار است و اگر این بیمه از مصرف دارو برداشته شود برای بیمار خطرساز است.

وی با بیان اینکه حذف حق فنی عملکرد داروخانه‌ها را مانند سوپرمارکت می‌کند، اذعان داشت: در پس پرده فروش دارو مسئولیت سنگینی نهفته است و اگر این رای دیوان عدالت مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار نگیرد، برای احقاق حقوق خود نزد مقام معظم رهبری خواهیم رفت.

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان تهران با اشاره به منویات مقام معظم رهبری و نگرانی‌های ایشان در خصوص نظام سلامت ، خاطرنشان کرد: در سالی که چند مقوله از منویات مقام معظم رهبری برای نظام سلامت مربوط به دارو و درمان است نباید کاری صورت گیرد که اسباب دلسردی جامه داروسازان را فراهم کند.

به گفته دری جامعه داروسازی خواهان تجدیدنظر در رای ابطال حق فنی داروخانه‌ها از سوی مراجع ذیربط است.


منبع:http://www.daroughaza.com/view-31483.html