خدمات حرفه‌ای داروسازان نباید زیر سوال برود

رای صادر شده از سوی دیوان عدالت درخصوص ابطال حق فنی ناشی از عدم اشراف به حوزه درمانی است.

به گزارش داروغذا، سید ابراهیم هاشمی عضو هیئت مدیره صنعت پخش ایران در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران  تصریح کرد: حق فنی در تمام کشورهای دنیا توسط جامعه داروسازی اخذ می‌شود و تا زمانی که حکمی از سوی وزارت بهداشت مبنی بر ابطال این حق صادر نشود،جامعه داروسازی می‌تواند این حق را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه رای دیوان عدالت توهین به جامعه داروساز بوده است، افزود: ارزش مادی تعرفه حق فنی آنقدر نیست که کار حرفه‌ای داروسازان زیر سوال برود.

وی ورود افراد غیرکارشناس را به امور درمانی نامطلوب دانست و گفت: ورود افراد غیرکارشناس اسباب صدور احکام غیرکارشناسانه و نتیجه معکوس در ارائه صحیح خدمات به بیماران را به دنبال خواهد داشت.


منبع:http://www.daroughaza.com/view-31501.html